Privacybeleid

Dit Privacybeleid zet uiteen hoe wij (Hopatec) de gegevens die wij van u ontvangen gebruiken en hoe onze website www.hopasports.com (de "Site") cookies gebruikt. Lees dit zorgvuldig door.

Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen door een gewijzigde versie op de Site te publiceren.

Dit Privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 21 september 2023.


1. GEGEVENSBESCHERMING

1.1 Gegevens die wij verzamelen

Wij kunnen in elektronische en/of fysieke vorm onderstaande gegevens van u ontvangen en verwerken (de "Gegevens"):

 • Gegevens die u verstrekt door het invullen van formulieren op onze Site, onder andere gegevens die worden verstrekt op het moment dat u zich registreert om onze Site te gebruiken, u zich abonneert op een dienst, u materiaal op internet zet of u om verdere informatie of dienstverlening verzoekt. Wij kunnen ook gegevens van u vragen wanneer u een probleem met de Site meldt.
 • Indien u contact met ons opneemt, wordt deze correspondentie mogelijk vastgelegd.
 • Wij kunnen u ook vragen een aantal vragen te beantwoorden voor onderzoeksdoeleinden, hoewel u niet verplicht bent hieraan mee te doen.
 • Details van een transactie die u via de Site of anderszins uitvoert en details van de uitvoering van uw bestellingen
 • Details van uw bezoeken aan de Site en de systeemelementen die u bezoekt.
 • Details van verbindingen die u met ons of de Site maakt via sociale netwerken.

1.2 Wachtwoorden en geheimhouding

Indien u een gebruikersidentificatiecode, wachtwoord of andere gegevens als onderdeel van onze beveiligingsprocedures krijgt voor een deel van de Site dat alleen toegankelijk is voor geregistreerde personen, bent u verantwoordelijk voor geheimhouding van uw wachtwoord en gebruikersnaam voor de Site en bent u verantwoordelijk voor alle activiteiten die u hiermee hebt uitgevoerd. Wij hebben niet de middelen om de identiteit van de mensen die de Site gebruiken te controleren en wij zijn niet aansprakelijk indien iemand anders uw wachtwoord of gebruikersnaam gebruikt. U stemt ermee in ons onmiddellijk via [email protected] op de hoogte te stellen van elk onbevoegd gebruik van uw wachtwoord of gebruikersnaam wanneer dit bij u bekend is geworden. Wij hebben het recht te allen tijde de/het door uzelf gekozen of door ons toegekende gebruikersidentificatiecode of wachtwoord onbruikbaar te maken indien u, naar ons oordeel, enige van de bepalingen van deze voorwaarden of de Dienstverleningsvoorwaarden van deze Site niet bent nagekomen

1.3 Creditcardgegevens

Er worden geen creditcard- of betaalpasgegevens opgeslagen of verkocht, verhuurd of geleased aan of gedeeld met derden. De online betalingen worden verricht via onze gecertificeerde PCI (Payment Card Industry) partner.

1.4 Hoe wij de Gegevens gebruiken

Wij gebruiken de Gegevens die wij over u bewaren als volgt:

 • Om uw registratie op onze Site te registreren en onze diensten te beheren.
 • Om ervoor te zorgen dat de Site zo optimaal mogelijk voor u en voor uw elektronisch apparaat wordt gepresenteerd.
 • Om u de informatie, producten of diensten te verstrekken die u van ons vraagt of waarvan wij denken dat deze interessant zijn voor u, indien u ons toestemming hebt gegeven voor dergelijke doeleinden contact met u op te nemen.
 • Om te voldoen aan onze verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomsten die tussen u en ons zijn aangegaan
 • Om u te kunnen laten deelnemen aan interactieve functies van de Site, indien u hiervoor hebt gekozen.
 • Om u op de hoogte te brengen van wijzigingen in onze diensten.
 • Om onze overeenkomst met u te kunnen uitvoeren en betaling te verwerken en te verkrijgen.
 • Wij kunnen u op onderstaande wijze op de hoogte houden van dergelijke producten en diensten: E-mail, telefoon (onder andere geautomatiseerde gesprekken), sms en andere elektronische berichten zoals MMS, post of anders.
 • Wanneer u ons uw gegevens verstrekt, krijgt u de mogelijkheid aan te geven dat u geen informatie van ons of van zorgvuldig gekozen derden over dergelijke producten en diensten wenst te ontvangen.

1.5 Your choices about your information

Where applicable law requires (and subject to any relevant exceptions under law), you may have the right to access, update, change or delete personal information.

You can access, update, change or delete personal information from your account settings. If you wish to delete your account or if you need help making changes, kindly contact us with your request. Please note that we may need to verify your identity in connection with your request(s), and such verification process may require you to provide us with additional information we maintain about you to verify your identity. If we are unable to verify your identity or request, we may not, in accordance with applicable law, be able to fulfill your request.

You can also elect not to receive marketing communications by changing your preferences in your account settings or by following the unsubscribe instructions in such communications.

Please note that, for technical reasons, there is likely to be a delay in deleting your personal information from our systems when you ask us to delete it. We also will retain personal information in order to comply with the law, protect our and others' rights, resolve disputes or enforce our legal terms or policies, to the extent permitted under applicable law.

1.6 Delen wij de Gegevens met derden?

Wij kunnen de gegevens die wij over u bewaren, delen met onze vertegenwoordigers, medewerkers en goedgekeurde derden om onze diensten voor ons uit te laten voeren en wij kunnen de gegevens met iedereen delen aan wie wij onze rechten en plichten, krachtens onze overeenkomst met u, overdragen.

NB Wij maken uw gegevens openbaar aan de desbetreffende autoriteiten indien wij hiertoe verplicht zijn of indien de wetgeving ons dit toestaat.

1.7 Waar wij de Gegevens opslaan en verwerken

De Gegevens die wij van u ontvangen worden opgeslagen op servers in Singapore, maar ze kunnen ook buiten Singapore door ons personeel in een van onze vestigingen of door een van onze leveranciers worden overgedragen, opgeslagen en/of verwerkt, onder andere in landen waar de wetgeving inzake gegevensbescherming niet zo streng is als die in Singapore, de VS en de Europese Unie. Door de Gegevens aan ons te verstrekken stemt u ermee in dat deze overdracht, opslag of verwerking in meerdere landen en door meerdere entiteiten kan plaatsvinden. Wij zullen alle benodigde maatregelen treffen om erop toe te zien dat de Gegevens vertrouwelijk en overeenkomstig dit privacybeleid worden behandeld.

1.8 Gegevens IP-adres

Wij kunnen voor systeembeheerdersdoeleinden en ter verbetering van de Site gegevens verzamelen over uw computer, onder andere – indien beschikbaar – uw IP-adres, besturingssysteem en type zoekprogramma. Dit zijn statistische gegevens over de zoekacties en -patronen van de gebruiker, waarbij de identiteit van de gebruiker niet wordt vastgelegd.

1.9 Beveiliging van de Gegevens

Wij streven ernaar om alle redelijke maatregelen te nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij hebben beveiliging met SSL (Secure Socket Layer) op onze site ingeschakeld; wij kunnen echter niet instaan voor de veiligheid van de gegevens die u online vrijgeeft en u verstrekt deze gegevens dan ook aan ons op eigen risico. U aanvaardt de beveiligingsrisico’s die zijn verbonden aan het online verstrekken van gegevens en online handelen via het internet en houdt ons niet aansprakelijk voor enige schending van de beveiliging, tenzij deze het gevolg is van nalatigheid of opzettelijk verzuim onzerzijds. Indien u via internet persoonlijke gegevens aan ons verstrekt, dient u zich ervan bewust te zijn dat de veiligheid van gegevensoverdracht via dit medium niet 100% gegarandeerd kan worden. Eenmaal ontvangen zijn passende technische maatregelen en organisatorische veiligheidsmaatregelen aanwezig die de gegevens die op onze servers zijn opgeslagen beschermen.

Wij garanderen de veiligheid van onze servers niet, noch garanderen wij dat de Gegevens volledig beschermd zijn of dat dergelijke gegevens niet zullen worden onderschept wanneer ze via het internet worden verzonden.

1.10 Uw rechten ten aanzien van uw persoonlijke gegevens

U hebt het recht de Gegevens die wij van u hebben in te zien en om die Gegevens te wijzigingen indien deze fout zijn. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat we dergelijke gegevens aan u openbaar maken.

U hebt tevens het recht ons te vragen uw persoonlijke gegevens niet te verwerken voor marketingdoeleinden. U kunt dit doen door bepaalde hokjes aan te vinken op de formulieren die we gebruiken om uw gegevens te verzamelen.

U kunt al deze rechten te allen tijde uitoefenen door contact op te nemen met onze servicedesk zoals uiteengezet in artikel 6.

1.11 Wijzigingen in het beleid en de Dienstverleningsvoorwaarden

Het Sitebeleid en de Dienstverleningsvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd of bijgewerkt om aan de voorschriften en normen te voldoen. Wij zullen ons in redelijkheid inspannen u van deze wijzigingen alsmede de Payment Service Providers in kennis te stellen.

1.12 Foto's

Tijdens een evenement mogen er foto's worden genomen door een (officiële) fotograaf. Deze foto's mogen worden gebruikt voor publiciteit na het evenement en op toekomstig marketingmateriaal. Door op de Site een account aan te maken, stemt u ermee in dat de officiële fotograaf dergelijke foto's, waarop u en/of uw gasten te zien zijn, neemt en deze foto's gebruikt zoals omschreven en, indien van toepassing, verplicht u zich ervoor te zorgen dat uw gasten die bij het evenement aanwezig zijn op de hoogte worden gebracht van het gebruik van een officiële fotograaf en zodoende ermee instemmen dat hun foto's worden genomen als omschreven. Indien u niet wilt dat er een foto van hen wordt genomen of dat deze op deze wijze wordt gebruikt, dient de organisator van het evenement hiervan voorafgaande aan het evenement op de hoogte te worden gebracht.


2. TOESTEMMING

Door de Gegevens aan ons te verstrekken, stemt u in met het verzamelen, opslaan en verwerken van deze gegevens overeenkomstig dit privacybeleid. Enige wijzigingen aan ons privacybeleid worden op de Site gepubliceerd zodat u altijd op de hoogte bent van welke gegevens wij verzamelen en hoe wij deze gebruiken.


3. FRAUDEPREVENTIE

Teneinde u en ons tegen fraude en diefstal te beschermen, kan het zijn dat wij gegevens die wij verkrijgen uit het doen van identiteitscontroles en overige gegevens uit onze klantenadministratie (onder andere hoe u uw account gebruikt) doorgeven aan financiële en overige instellingen (onder andere wethandhavingsinstanties) die betrokken zijn bij fraudepreventie en -opsporing.


4. COOKIES

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de websites die u bezoekt op uw computer worden opgeslagen.

De cookies die door de Site worden gebruikt zijn de zogenoemde “analytische cookies". Wij gebruiken deze cookies om ons te helpen bij het verzamelen van statistische informatie over hoe bezoekers de Site gebruiken, om ons zo te helpen de Site te verbeteren. Cookies bevatten nimmer vertrouwelijke informatie zoals huisadres, telefoonnummer of creditcardgegevens. Wij wisselen geen cookies uit met websites van derden of externe dataleveranciers. Wij kunnen u niet persoonlijk identificeren met deze cookies.

Of de Site cookies kan plaatsen, hangt af van de instellingen in uw zoekmachine. Wanneer u de Site bezoekt met ingeschakelde cookies, stemt u in met het gebruik ervan.

NB Indien u cookies niet toestaat in uw zoekmachine, kan het zijn dat bepaalde functies van de Site, en van andere websites, niet werken.


5. ALGEMEEN

Houd er rekening mee dat onze Site links bevat naar andere websites, die u via onze Site kunt bezoeken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de privacyprocedures of de inhoud van deze aan ons gelinkte websites.


6. NEEM CONTACT MET ONS OP

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met onze servicedesk.

Hopatec
P.O.Box 478323
Dubai, UAE
w: www.hopasports.com