Company
Eneco
Sports
Walking
Location
Rotterdam, | NL
Established
1995

Company info

About
Eneco is een groep van bedrijven die actief is in de energiesector. Met elkaar en samen met klanten en partners werken we aan de missie: Duurzame energie van iedereen. Onze consistente koers levert resultaat op: we zijn leider in de energietransitie. Nationaal en internationaal bieden we toegevoegde waarde aan consumenten en bedrijven met innovatieve producten en diensten gericht op duurzaamheid. En we leveren aantoonbaar een maatschappelijke bijdrage door het opwekken en leveren van groene energie via alternatieve energiebronnen.

***

Eneco is a group of companies active in the energy sector. Together, and together with customers and partners, we work on the mission: Everyone's sustainable energy. Our consistent course delivers results: we are leaders in the energy transition. Nationally and internationally, we offer added value to consumers and businesses with innovative products and services focused on sustainability. We also make a proven social contribution by generating and supplying green energy through alternative energy sources.

History
De wortels van Eneco gaan terug tot het midden van de negentiende eeuw. Gemeentelijke nutsbedrijven ontfermden zich over de productie en levering van gas en elektriciteit. Na een historie van samenwerking en fusies ontstond in 1995 het huidige Eneco.

***

Eneco’s roots date back to the mid-nineteenth century. The company we now know as Eneco is the result of multiple joint ventures and mergers before emerging in its current form in 1995.