Company
AC Lichtaart
Sports
Athletics | Running Road
Location
Lichtaart, Belgium | BE

Company info

About
Ontstaan:
De aanzet tot het ontstaan van afdeling Lichtaart was een oefenveldloop op zaterdag 16 oktober 1976.
Afdeling Lille stond haar beurt af aan Lichtaart. In stilte hoopten we op een grote opkomst omdat we in alle Lichtaartse
scholen flyers hadden verdeeld.
Het werd een voltreffer. Naast de 195 normale deelnemers aan de oefenveldlopen van AC Herentals, passeerden er nog 90
extra jongeren uit Lichtaart aan de start.
Twaalf dagen later planden we onze eerste trainingsavond aan het voetbalveld van VV Lichtaart.
We mochten ons verheugen op een dertigtal jongeren en op de aanwezigheid van ACHL-trainer Jos Deceulaer. Jos heeft 27
jaar lang, onafgebroken, onze trainingen geleid.
De eerste jaren beperkte alles zich tot organiseren van trainingen en oefenveldlopen.
Het was op 12 maart 1986 dat er een bestuur werd samengesteld.
Dit was n.a.v. een grotere organisatie nl onze Natuurloop.
Deze Natuurloop hebben we achtmaal, met succes, georganiseerd in het Jeugdcentrum “De Hoge Rielen”.
Accommodatie:
De eerste maanden gingen onze trainingen door aan het voetbalveld van VV Lichtaart. Zij stelden ons hun kleedkamers
gratis ter beschikking.
Na deze korte periode aan het voetbalveld, verhuisden we naar de turnzaal van de Gemeenteschool.
Daar bleven we tot begin 1990. Toen deden we bij het Gemeentebestuur een aanvraag naar een oude legerloods op het
Sportcentrum. Deze vervallen loods zou, na heel wat handenarbeid, het lokaal worden dat nu nog door ons in gebruik is.
Lopen deden we er rond de bestaande voetbalvelden, later rond een ondertussen verdwenen bos.
Uiteindelijk hebben we samen met de Gemeente een gravelpiste van 400m kunnen aanleggen.
Om de bouw van ons lokaal en de aanleg van de atletiekpiste te kunnen bekostigen hebben we, naast de opbrengst van
de Natuurloop, nog beroep moeten doen op andere winstgevende initiatieven. Zo organiseerden we scholenveldlopen,
kienavonden en visprijskampen.
Ook de jaarlijkse subsidie van de Gemeente was meer dan welkom.
Het waren wel moeilijke jaren voor al onze verantwoordelijken: trainingen geven, lokaal verbouwen, terrein aanleggen en
gelijktijdig van alles organiseren om de opbouw van de accommodaties te kunnen betalen.
Werking:
Momenteel organiseren we enkel trainingen voor benjamins, pupillen en miniemen.
Op donderdagavond staan 6 gediplomeerde trainers ter beschikking om een 70-tal jongeren te begeleiden. Op dinsdagavond
kunnen de wedstrijdatleten (pupillen en miniemen) terecht voor een extra training.
Alle disciplines die tijdens atletiekwedstrijden aan bod komen worden aangeleerd.
Samen met de Sportdienst organiseren we elk jaar de Scholenveldloop van Kasterlee.
Verder trachten we zoveel mogelijk in te spelen op de vragen van de Gemeentelijke Instanties en van AC Herentals, om als
atletiekafdeling naar buiten te komen.

Membership fee

Committee

Past AC Lichtaart events

Company sponsors